Веселка  Трухчева Веселка Трухчева ТРЗ

Личен трудЗдравейте,При договор за полагане на личен труд на лице с намалена работоспособност - 70 % необходимо ли е да се удържа ДОД?


Отговори

 • Здравейте,

  На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. За лицата, които получават доходи от трудови правоотношения, какъвто е и конкретният случай, е предвидена възможност облекчението да се ползва и при авансовото облагане от работодателя. За тази цел месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението (вж. чл. 18, ал. 2 ЗДДФЛ).
  За тази цел работодателят определя месечна данъчна основа съгласно чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от закона, която се намалява се със сумата от 660,00 лева, представляваща данъчното облекчение за лицата с намалена работоспособност. Така определената месечна данъчна основа се умножава по данъчна ставка 10 на сто, като данъкът се удържа от работодателя при изплащане на облагаемия доход и се внася в републиканския бюджет по място на регистрация на платеца сроковете и по реда на чл. 65, ал. 11 и 66, ал. 1 от ЗДДФЛ.
  Предвид цитираните разпоредби, важно изискване за прилагане на това данъчно облекчение е лицето да разполага с валидно решение на ТЕЛК (НЕЛК).

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->