petia petrova petia petrova Потребител

декларация чл.55 ЗДДФЛЛице със свободна професия, самоосигуряващо се /напр. адвокат, получаващ само хонорар, без сключени граждански договори/, следва ли да подава Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ?


Отговори

 • Здравейте,

  В случаите, когато лицата, полагащи труд без трудово правоотношение, са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО, се прилага разпоредбата на чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Съгласно цитираната разпоредба, при изплащане на възнаграждение на самоосигуряващите се лица за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението, като лицата декларират пред платците на доходи, че са самоосигуряващи се лица.
  Същите внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение при определянето на окончателния размер на осигурителния си доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО.
  Окончателният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се определя въз основа на декларираните доходи в съответните приложения на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и попълнени в Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за съответната година.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->