Нели Димитрова Нели Димитрова Потребител

ДанъциЗдравейте,

предстои ми продажба на жилището, което е моя собственост от 12 г.Какви данъчни декларации трябва да подам и какъв данък да платя след продажбата за получения доход.


Отговори

 • Здравейте,
  Продажбата на собствено жилище от Физическо лице е разгледана в чл. 13(1) на ЗДДФЛ Която гласи че Необлагаеми доходи са :
  „1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
  а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
  б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;…….”

  Също така придобиването на необлагаем доход от ФЛ, не поражда задължение за подаване на годишна данъчна декларация.

  А необходими документи, които съпътстват самата продажбата са :

  1. Документ за собственост на имота (Нотариален акт, Договор за покупко-продажба и др. – зависи от конкретния случай) ;
  2. Удостоверение за данъчна оценка на имота;
  3. Скица на поземлен имот (издадена или презаверена през последните шест месеца);
  4. Ако за района има влязла в сила кадастрална карта е необходима кадастрална скица/схема за всеки отделен обект, предмет на покупко-продажба (например отделни скици/схеми за апартамента, за гаража и за дворното място, ако се прехвърлят идеални части от него);
  5. Ако имотът е придобит от физически лица по време на брак и няма сключен брачен договор, необходимо е явяването на двамата съпрузи – лично или чрез упълномощено лице и представяне на Удостоверение за сключен граждански брак;
  6. Допълнителни документи – във всеки конкретен случай нотариусът преглежда представените документи и дава указания за представяне на необходимите допълнителни документи удостоверяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на закона.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->