Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

График за отпуски – примерен формуляр и процедура за съставяне

Публикувано на: 30.03.2011График за отпуски - бланкаЧл. 173 от Кодекса на труда (влязъл в сила от 30.07.2010) и обновленията в Наредбата за работното време, почивки и отпуските (от 15.03.2011) въведоха изискване към работодателите в началото на всяка календарна година да утвърждават График за ползване на платения годишен отпуск от служителите. Целта е да се даде възможност на всички служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

2013 год. е вече третата, през която изготвяме График за отпуски, но част деловодителите във фирмите все още се чувстват несигурни при изготвянето на документа и изложиха оргомен брой запитвания за разяснение и примерни бланки. В тази връзка предлагаме на потребителите на Balans.bg кратко описание на процедура по изготвяне на графика и бланки за прилежащите документи.Примерна процедура по изготвяне на График за отпуски


Долните стъпки не са изискване на Кодекса на труда или друг закон! Те са само предложение за процедура, чрез която можете да изготвите законово-съобразен График за ползване на платените годишни отпуски.


1. Управителят на фирмата (или друго отговорно лице) издава Заповед за съставяне на График за отпуски. В заповедта е нужно да се назначи отговорно лице за процедурата, което да уведоми всички служители и да им предостави образец „Заявление за датите на ползване на платен годишен отпуск”.

Заповед за съставяне на график за отпуски

2. Всеки служител получава бланка „Заявление за датите на ползване на платен годишен отпуск”, попълва документа, подписва го и го предава. При заявяване на датите се взема предвид и натрупаната отпуска от предходни години. Прехвърлената отпуска от стара в настояща година на трябва да надвишава 10 дни.

Заявление за датите за ползване на годишен отпуск

3. Заявленията на всички служители се сумират в предварителен график. Този предварителен график се съгласува и обсъжда между ръководството на организацията, представители на работниците и служителите и представители на синдикалните организации. Обсъждането е възможно да се проведе и устно.

Ако е нужно, в графика се внасят промени, съобразени с работните процеси в организацията, при условие че всички страни стигнат до съгласие.

График за ползване на платения годишен отпуск

4. Съставя се окончателен График за ползване на отпуски. Документът се утвърждава чрез заповед от управителя на фирмата (или друго отговорно лице).

Заповед за утвърждаване на графика на датите за ползване на годишен отпуск

5. Утвърденият график за отпуски се свежда до знанието на всеки служител/работник. Това се документира чрез подпис на всеки служител в Списък на запознатите с графика.

Списък на запознатите с графика

6. Графикът за отпуски се разполага на видно място, достъпен и удобен за ползване от всички служители.

В случай че все още имате затруднения в изготвянето на График за отпуски, може да гледате специализиран семинар по темата, в който разгледани всички възможни казуси по темета. Тук може да прегледате кратък откъс от филмчето, а пълният семинар е достъпен на сайта www.accounting-seminars.comКоментари

  • задължителни ли са 5 и 6? нарушени ли са правата на служителите, ако не се изпълнят тези стъпки?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->