Evgeniq Genkova Evgeniq Genkova Счетоводител

Търговия със стоки втора употребаЗдравейте,

Имам регистрирана фирма - ЕООД, която до момента не е извършвала дейност и не е регистрирана по ЗДДС.Мой познат докарва уреди втора употреба, закупени от физически лица от ЕС. Искам да започна търговска дейност - продажба на тези ел.уреди. Имам няколко въпроса:

1.Трябва ли задължително да се регистрирам по ЗДДС или може да извършвам дейност като нерегистрирано лице до достигане на облагаемия оборот от 50 000 лв.

2. Дали подлежа на регистрация при особени случаи?

3. По какъв начин ще се документират доставките на тези ел.уреди - транспортното средство, с което се доставят, е на физическо лице, което няма общо с фирмата.

4.Физическите лица, от които се закупуват ел.уредите, не издават фактури, а бележки на съответния език, на които пише техните имена, името на купувача и наименование на продадената стока. Може ли с този документ да се заведе стоката в счетоводството на моята фирма.


Отговори

 • Здравейте,

  Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариу. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

  Чл. 96. (1) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Което предполага, че може да извършвате дейност без да се регистрирате до достигането на този оборот. Важно е да знаете също, че имате право и на доброволна регистрация- „Чл. 100. (1) Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, има право да се регистрира по този закон.”

  Относно документите за покупка на стоки от физическо лице от държава членка или от дилър от друга държава членка, който е приложил маржа, следва да се съобразите с нормите на чл.124 от ЗДДС. Разпоредбата на чл.124, ал.1 от ЗДДС задължава регистрираните лица да водят дневник за покупките и дневник за продажбите. Съгласно ал.4 от същата разпоредба, лицата отразяват в дневника за покупки получените от тях данъчни документи. Законодателят ясно и точно в разпоредбата на чл.112, ал.1 от закона е определил кои са данъчни документи по смисъла на същия, а именно - фактурата, известието към фактура и протоколът. Документите за покупката от физическото лице и фактурата от чуждестранния дилър не представляват данъчни документи по смисъла на ЗДДС и не сте задължени да ги отразявате в дневника за покупки, но с тях можете да заведете стоките във Вашето счетоводство.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • Здравейте,
  по горния казус в условията на 9% ДДС на книги и учебници- какви ще бъдат счетводните записи? Учебниците втора употреба с каква ставка ДДС ще са?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->