николай кочев николай кочев монтажник електронни елементи

изплащане на болнични листовеЗдравейте казвам се николай йосифов кочев ЕГН:8404264700. Изкам да попитам кога ще ми бъдат изплатени болничните за месец август от 25.08 .17 до 31.08 . 17 г и от 02. 09.17 до 15. 09.17 г и за месец септември. Благодаря


Отговори


 • Здравейте!


  Ваше задължение е след издаване на болничния лист, да го представите на вашия работодател . Той подава необходимите документи в НОИ.
  В срок до 10 работни дни от представянето на данните от удостоверенията от осигурителите се изплащат болничните листове по декларираните сметки .
  Когато обезщетението е за повече от един календарен месец, се изплащат в посочения десетдневен срок за първия месец от периода, за останалите календарни месеци - до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец - до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.

  За справка чл.39 ал.1 и 2 и чл.46 от НПОПДОО.


  Поздрави.

  Даниела Стоименова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->