Ivan Vasilev Ivan Vasilev Потребител

Предизвестие при срочен договорЗдравейтеНазначен съм при следните условия:10) СРОК НА ПРЕДИЗВЕСТИЕ:Трудовият договор между Страните може да бъде прекратен по взаимно съгласие в писмена форма на основание на чл. 325, т. 1 от Кодекса на труда или с двумесечно предизвестие, отправено от Служителя по реда на чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда, или с двумесечно предизвестие, отправено от Работодателя на основание на причините, посочени в чл. 328 от Кодекса на труда.Основание за сключване на договора: чл. 68 ал. 1 т. 3.Мога ли да не спазвам предизвестие при посочените по-горе условия, на базата на този член?7. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., бр. 108 от 2008 г.) работи на срочен трудов договор по

чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;Благодаря!


Отговори

  • Здравейте !

    Вие сте сключили срочен трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа. Ако по ваша инициатива искате да прекратите договора на основание чл.326, ал.2 от КТ, вие дължите двумесечно предизвестие на работодателя, защото двете страни по договора така сте се договорили, въпреки че срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

    Във вашия случай съгласно чл.327, ал.1, т.7 от КТ имате право да прекратите трудовия договор без да дължите предизвестие ако започнете друга работа за неопределено време, т.е. основанието за сключване на новия договор трябва да бъде чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->