Тодор Анастасов Тодор Анастасов Управител

ФактуриранеЗдравейте, правя износ за Канада. В каква валута трябва да издам фактурата и какви са задължителните реквизити.Благодаря!


Отговори

 • Здравейте,

  Сумите по фактурата могат да бъдат посочени в която и да е валута, при условие че данъчната основа и размерът на данъка се посочат в български лева при спазване изискванията на чл. 26, ал. 6 от ЗДДС (данъчната основа се определя на базата на левовата равностойност на тази валута по курса, обявен от Българската народна банка към датата, на която данъкът е станал изискуем).
  Съгласно ЗДДС фактурата задължително съдържа:
  1. наименование на документа;
  2. пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, който идентифицира фактурата уникално. Номерът на фактурата може да е базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на доставчика;
  3. дата на издаване;
  4. име и адрес на доставчика;
  5. ДДС-номера на доставчика, ако е регистриран по ЗДДС, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато доставчикът не е регистриран по ЗДДС;
  6. име и адрес на получателя по доставката;
  7. ДДС-номера на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато получателят не е регистриран по ЗДДС;
  8. количеството и вида на стоката, вида на услугата;
  9. датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането;
  10. единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена;
  11. ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък;
  12. размера на данъка;
  13. сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка;
  14. обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство - при вътреобщностна доставка на нови превозни средства.

  За справка:
  чл. 26 от ЗДДС
  чл. 114 от ЗДДС
  чл.7 от ЗСч

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->