Снежана Владимирова Снежана Владимирова счетоводител

внос канарски островиЗдравейте,

ЕООД, нерегистрирано по ДДС, има сключен договор с фирма от Канарските острови. Направена е поръчка за доставка на стока, която пътува към България. В същото време българската фирма подава заявление за регистрация по ДДС. Въпроса ми е: как се облага доставката на стока от Канарските острови, има ли значение кога ще стане регистрацията по ДДС и кога ще получим стоката и съответно как да осчетоводим стоката.

Какви документи са необходими.Отговори

 • Здравейте,

  Стоката се внася, което означава, че ще бъде обложена от Агенция Митници, за което ще се издаде митническа декларация, а след заплащането на вносните мита и ДДС - то стоката ще бъде освободена.
  Ако вносът се осъществи преди датата на регистрация, следва да имате предвид, че съгласно чл. 74 от ЗДДС за Вас възниква право на данъчен кредит за внесените активи, стига те да са налични в предприятието към датата на регистрация и да са изпълнени следните условия:
  1. налице са изискванията на чл. 69 и чл. 71 от ЗДДС;
  Това означава, че стоките ще се използват за извършване на облагаеми доставки и че притежавате митнически документ за внос, в който сте посочени като вносител и данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1;
  2. доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата - във вашия случай доставката е обложена от Агенция Митници и отговаря на това условие;
  3. регистрационният опис по образец на наличните активи е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация;
  4.активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими имоти - до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.
  След като сте подали регистрационния опис, включвате митническата декларация в дневника за покупки. Правото на данъчния кредит може да бъде упражнено или в месеца, в който е възникнало или в някои от следващите 12 данъчни периода.
  Примерно осчетоводяване на митническата декларация /има и други варианти/:
  Дт Разходи за придобиване на ДМА или Доставки сумата на мито +акциз
  Дт 4531 сума на ДДС

  Кт Задължения към митници /457/ сбор


  Осчетоводяване на инвойса
  Дт Разходи за придобиване на ДМА или Доставки сума по инвойс
  Кт Доставчици във валута сума по инвойс

  Имайте на предвид, че при плащането трябва да вземете под внимание и валутните разлики. • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->