Лора Константинова Лора Константинова Потребител

Отписване на непогасен заемЗдравейте,

Фирмата има получен заем от физическо лице, гражданин на държава в ЕС, различна от България. В края на всяка година е начислявана лихва, но не е плащанана нито главницата, нито лихвите. Получената сума е 3 000 лв, начислените лихви са 800 лв. Не е посочвана сума в годишните декларации, тъй като сумата е под 10 000 лв. Заема и лихвата няма да бъдат изплатени. Възникват следните въпроси:

1. Какви счетоводни записвания следва да се вземат за да отписаният заем и лихва?
2. Какви данъци следва да се платят от фирмата и върху коя сума - главница и лихва ли? Предполагам това е дарение?
3.Какви декларации следва да се подадат за дарената сума? Дружеството е търговско дружество и няма практика да получава суми от ФЛ.
4. Следва ли физическото лице да подава декларации и да плаща данъци в България или ЕС?

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Счетоводните записи могат да изглеждат по следния начин:
  Дт Задължения за заеми 3 000 лв.
  Дт Задължения по лихви за заеми 800 лв.
  Кт Други Приходи 3 800 лв.
  При отчитане на отписаното задължение като приход в годината на отписването му и преди да е изтекла давността му, не възниква временна или постоянна данъчна разлика по реда на ЗКПО.
  При опрощаване на задължения обаче опростената сума подлежи на облагане и с данък дарение по реда на Закона за местните данъци и такси. Фирмата, чиито задължения са опростени, има задължение да подаде декларация в общината по местонахождението си и да заплати данъка в двумесечен срок от събитието. Ставката на данъка е между 3,3 и 6,6 на сто.
  Относно документалното оформяне на опрощаването, това е въпрос от правно естество, но от счетоводна гледна точка всяка писмена форма на документ, която показва ясно волеизявление от двете страни за съгласие по условията на опрощаване на заема, би била приемлива.
  Дарителят ФЛ не е реализирал приходи от лихви, тъй като не ги е получил като плащане и не следва да подава декларации за дължим данък.
  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 44, ал. 2, чл. 47, ал. 1, т. 2 и чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->