Задай въпрос тук
ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

лизингов договор по МССЗакупуваме актив с договор за финансов лизинг ва стойност 34000 лв.

Получаваме фактура за ДМА за 24000 лв.

Получаваме фактура за първоначална вноска 8000 лв.

Получаваме фактура за направени разходи по сделката за 800 лв.Какви счетоводни записваниея трябва да направя.

По международните СС не използваме сметка Разходи за бъдещи периоди.


Отговори