Надежда Милева Надежда Милева Потребител

ВОП - дата на фактура, след дата на дан.събитиеВОП на стоки. Дата на получаване на стоката 08.08., Фактура все още не е издадена. Транспорта е за сметка на доставчика . Въпросът ми е, дали да взема дата на дън.събитие 08.08 на чиято дата е получена стоката, или да чакам фактурата, която най вероятно ще бъде с дата м.септември. И ако взема дата на дан.събитие 08.08 при положение , че нямам ф-ра върху каква сума ще си самоначисля и приспадна 20%ДДС. Благодаря предварително


Отговори

  • Здравейте,
    Протокол съгласно чл. 117 от ЗДДС се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
    Данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. Ако фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, но само в случаите когато фактурата касае осъществена вътреобщностна сделка, а не направено авансово плащане.
    Регистрираното по ЗДДС лице е длъжно да отрази протокола по чл. 117 от ЗДДС, съставен по повод осъществено вътреобщностно придобиване в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден и в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период на издаване на протокола.

    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->