Потребител

Авансово деклариране на директна помощ за Земеделски производителДобър ден! Моля да ми отговорите, дали трябва да се декларират авансово през месеца, следващ интересуващото ни тримесечие, получени суми за директна помощ, подпомагане, които е получил земеделски производител?

Нали те са безвъзмездни? Щом са помощ, не би трябвало да се считат за доход. Освен това се декларират в годишната декларация по чл.50 от ЗДФЛ.

Има ли давностен срок, за да не бъде наложена глоба, ако това това не е направено?

Благодаря за отговора предварително!


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->