Didi Petrova Didi Petrova Потребител

консултация трудово - правнаИмам следния въпрос: Сключих ДС за промяна на длъжността по чл.119 за определен срок (до определена дата), интересува ме след изтичане на този срок връщам ли се автоматично за старата си длъжност или ако желая това е нужно ново заявление от моя страна или заповед от страна на работодателя. Т. е. на каква длъжност съм след посочената дата в ДС при положение че и двете стани не са се договаряли нищо наново.


Отговори

  • Здравейте,

    Със сключване на Допълнително Споразумение по чл.119 за изменение на осъществяваната трудова функция на практика се сключва нов договор между страните, съответно от този момент престава да действа предходна договорка. В този случай, освен ако изрично не сте се договорили, за вашия работодател не възниква задължение да Ви възстанови отново на предишната длъжност след като изтече срока на допълнително споразумение за определено време, което сте сключили. Това, което може да направите, за да сте сигурна, че ще се върнете обратно на заеманата от вас длъжност е да бъде конкретно описано в Допълнително Споразумение с вашия работодател.

    За справка:
    РЕШЕНИЕ № 338 ОТ 27.09.2011 Г. ПО ГР. Д. № 64/2011 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->