Задай въпрос тук
Росица Захова Росица Захова Оперативен счетоводител

Счетоводни сметки за фирма инвеститор в строителствотоЗдравейте, имам следния казус. Фирма, купува земя от 15 физически лица - наследници с цел изграждане на жилищна сграда. В замяна тя предоставя на наследниците апартаменти от сградата. Имам нотариален акт за прехвърляне на земята от наследниците към фирмата, който е на стойността на данъчната оценка, т.е. 14 500лв. В момента управителя иска счетоводна справка, за да декларира имота. Как да осчетоводя и да заведа като актив тази земя. Благодаря предварително!


Отговори

 • Здравейте,

  • Необходими документи за покупката на земя, която е платена по банков път в деня на сделката, са необходими:
  - нотариален акт за покупко-продажба;
  - платежно нареждане/вносна бележка за плащане към бюджета на местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин, ако данъкът е платен по банков път, то сумата може да се види само в банковите извлечения на фирмата платец;
  - вносна бележка за платена такса към Агенцията по Вписванията, ако таксата е платена по банков път, то сумата може да се види само в банковите извлечения на фирмата платец;
  - сметка/фактура от нотариус за платената нотариална такса;

  • Начин на осчетоводяване:
  Закупеният дълготраен материален актив – земя, се осчетоводява аналитично по сметка 613 "Разходи за придобиване на ДМА''
  Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.
  В Нотариалния акт се посочва как страните са се споразумели разноските по сделката (местен данък, нотариални такси и държавна такса) да се поемат между тях: дали поравно между страните или са за сметка на купувача. Приемаме, че във Вашия случай е вторият вариант.
  Разходите за придобиване – местен данък, таксата за вписване и нотариална такса се включват в стойността на актива.

  В описания от Вас случай счетоводните записвания ще бъдат следните:
  Дт см. 613 Разходи за придобиване на ДМА
  Кт см.401 Доставчици
  Такса вписване:
  Дт 613 Разходи за придобиване на ДМА
  Кт 503 Разплащателна сметка
  Местен данък за придобиване на недвижимо имущество
  Дт 613 Разходи за придобиване на ДМА
  Кт 503 Разплащателна сметка
  Нотариалната такса
  Дт см.613 Разходи за придобиване на ДМА
  Дт. см. 4531 ДДС върху покупките
  Кт см.4011 Доставчици
  И накрая стойността на ДМА, ще се отрази по сметка 201 Земя
  Дт 2011 Земя
  Кт см.613 Разходи за придобиване на ДМА

  Стойността по см. 2011 е нужна на Вашия управител за да декларира имота.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->