Мариета Кръстева Мариета Кръстева Потребител

Самоначисляване на ДДС във връзка с чл.163 а, ал.2 ЗДДСЗдравейте! Моля за информация за контиранията при вписване на фактура за депонирани строителни отпадъци, в дневниците по ДДС от страна на получател.Отговори

 • Здравейте,

  Контировките за осчетоводяване на фактурата за депонирани строителни отпадъци са следните:

  3041/4011- със сумата на фактурата

  В дневник покупки:
  Избирате колона 8а 1, Доставка по чл. 163а от ЗДДС; Доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС. Данъчния кредит е друг и не се записват суми в дневника за покупките, защото имаме нулева ставка и в случая данъчната и счетоводната основа са различни.

  Съставя се протокол за самоначисление по чл. 117, ал.2 от ЗДДС със следните контировки:

  4531/4532 – със сумата на данъка

  В дневника за покупките в колона 10(Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-4 ЗДДС, вноса, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл.69,ал.2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) се посочва данъчната основа, а колона 11 (ДДС с право на пълен данъчен кредит)данък добавена стойност.
  В дневника за продажбите в колона 9 (Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС) се записва данъчната основа за облагане с ДДС, а в колона 10(Всичко начислен ДДС) начисления ДДС. В колона 14 (ДО на получени доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС) същата данъчна основа от колона 9, а в колона 15 (Начислен ДДС за ВОП и доставки по к. 14) същия начисления ДДС от колона 10.

  Поздрави, Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->