Десислава  Панчева Десислава Панчева Потребител

Обезщетение за отпуск при пенсиониранеИскаме да прекратим трудовото правоотношение на 01.04.2011 г. на работник поради навършване на пенсионна възраст. Има право на 25 дни платен годишен отпуск, от които е използвал 6 дни.


Трябва ли да се плати обезщетение за останалите дни неползван отпуск от 2011 г.?Отговори

  • Здравейте,

    Чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда гласи: „При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж,.....”

    В случая, лицето има право на платен годишен отпуск в размер на 25 работни дни за една календарна година. При прекратяване на правоотношението от 01.04.2011 г. лицето ще има зачетен трудов стаж в размер на 3 месеца. По правилото за право на отпуск пропорционално на времето, което се зачита за трудов стаж следва, че лицето ще има право на отпуск, за 2011 година, в рамер на 6 работни дни. В случая лицето е използвало полагащият му се платен годишен отпуск в размер на 6 работни дни и работодателят не следва да изплаща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->