Задай въпрос тук
Ивелина Янева Ивелина Янева Потребител

ДДС при продажба на стоки в чужбинаЗдравейте!

Продавам стока на фирма регистрирана в чужбина. Трябва ли да се добави ДДС или не?Отговори

 • Здравейте, г-жа Янева,
  Информацията, която сте дали е недостатъчна за да се даде еднозначен отговор на въпроса.
  Хипотезите, в които може да попадате са няколко:
  • ВОД
  • Дистанционна продажба
  • Износ
  Предвид разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, за да е налице вътреобщностна доставка (ВОД), е необходимо да са налице кумулативно следните предпоставки: доставка на стоки, които се транспортират от България до територията на друга държава членка до регистриран за целите на ДДС клиент в съответната държава. По силата на чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС ВОД са облагаеми с нулева ставка на данъка, а удостоверяващите ги документи са определени в разпоредбата на чл. 45 от ППЗДДС.
  В случай, че попадате в тази хипотеза ще имате задължение да подадете VIES декларация.
  Дистанционна продажба - По смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗДДС е доставка на стоки, при която стоките се изпращат за сметка на доставчика от една държава в ЕС до друга държава в ЕС, доставчикът е регистриран за целите на ДДС в първата държава, а получателят е лице, което не е длъжно да самоначисли ДДС за придобиване на стоката във втората държава – тоест той е малка фирма или физическо лице.Следователно дистанционните продажби представляват специален режим на облагане на доставките на стоки от регистрирани лица в рамките на Европейския съюз към нерегистрирани лица в рамките на Европейския съюз.Т.е. в случай, че клиентът е лице от ЕС, което не е регистрирано за целите на ДДС (физическо лице), следва да начислите данък със ставка 20% и да следите оборотите си за регистрация по ДДС в съответната държава членка.
  Износ – По смисъла на ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка на данъка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика. Т.е. в случай, че клиентът е лице намиращо се извън територията на ЕС, следва да начислите ДДС с нулева ставка. За доказуемост на доставката следва да имате предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от правилника за прилагане на ЗДДС.

  За справка: чл. 7, чл.14, чл. 28 от ЗДДС

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Соня Чобанова
 • Здравейте, г-жо Чобанова,
  Много Ви благодаря за изчераптелната информация! За съжаление не мога да преценя кой от изброените е моя случай. Смятам че е дистаннционна продажба, но не съм сигурна. Прочетох чл. 7, чл.14, чл. 28 от ЗДДС, но написаното в голяма степен е неясно за мен.
  Моя е грешката, че не дадох по-пълна информация когато изпратих запитването си. Всъщност клиентът ми е българин, а фирмата му е регистрирана в Норвегия, която не е член на ЕС, но доколкото съм запозната е част от Европейската икономическа зона и асоциацията за свободна търговия. Той иска да закупи от фирмата ми стока (плочи от ест .камък), а доставката на тази стока от Бургас, където е фирмата ми до София не ме касае като услуга. Той ще заплати само стоката и сам ще си осигури транспорт до София. Дали после ще превозва плочите до Норвегия или ще си останат в България, макар и закупени през фирма от Норвегия, аз не зная и не съм сигурна дали изобщо има отношение към въпроса ми.
  Надявам се да можете да ми дадете отговор.
  Благодаря Ви предварително!
 • Здравейте, г-жа Янева,
  За да влизате в хипотеза на ВОД и да приложите нулева ставка за облагане с ДДС, едно от условията е стоките да се транспортират от територията на една страна членка до територията на друга страна членка на ЕС/ЕИП.В случай, че стоките остават на територията на страната, данъчното третиране на доставката се прилага по общия ред на облагане за доставки на стоки с място на изпълнение на територията на страната, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗДДС. Съгласно посочената правна норма, място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. Предвид гореизложеното, за Вас като регистрирано по ЗДДС лице, възниква задължение за начисляване на ДДС, при ставка на данъка 20% на основание чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Не е налице ВОД, тъй като обект на доставка са стоки, които не са транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка и условието в този смисъл на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС не е изпълнено. Пряката и непосредствена връзка между транспорта и доставката на стоката е задължително условие за наличието на ВОД.
  За справка: РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ № 0700156 ОТ 28.07.2016 Г. НА НАП ОТНОСНО ПИСМЕНО ЗАПИТВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗДДС

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Соня Чобанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->