Мария Петрова Мария Петрова касиер счетоводство

График за отпуски - как да планирам при голямо текучествоСлед като отпускът се полага за отработено време, как да планирам, че в м.юни примерно, някой ще е в отпуск - 15 дни, и ако след това напусне? 20 дни платен отпуск се полага до 31.12. нали? При нас има голямо текучество и график за отпуски не ме устройва? Как да го изготвя? А сезонът започва в м. септември и тогава никой не може да излезе в отпуск.Отговори

  • Здравейте,

    Пълният размер на платеният годишен отпуск се полага за пълна календарна година.
    Няма пречка в графика да се заложи ползване на дни платен отпуск, които са заработени към момента на излизане в отпуск. Например ако едно лице е постъпило на 01.01.2011 г. то може да бъде включено в графика за ползване на платен годишен отпуск от 01.07.2011 г в размер на 10 работни дни, които лицето е заработило към края на месец Юни. Останалите дни от отпуска, за съответната година, ще бъдат включени в графика, за ползване, към края на годината. По този начин ще избегнете проблема от първия поставен въпрос. Разбира се, когато в едно предприятие има голямо текучество, действително възникват повече въпроси а изготвящите графика срещат повече трудности при планирането. Въпреки това, планирането на отпуските е задължително, без значение дали ви „устройва” или не.
    Относно сезона, който при вас започва през Септември. В графика може да не се включват сезонните работници, ако има такива.
  • Какви са санкциите при допускане разминаване с графика
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->