Потребител

ДДС на МПС към Физ.лицеБГ Фирма купува автомобил втора употреба от Италия, и го продава на физическо лице в България. Трябва ли издадената фактура да има ДДС?


Отговори

 • Здравейте,

  Продажбата се извършва от данъчно задължено лице (предполагам че с регистрация за целите на ДДС) и доставката е с място на изпълнение на територията на България. Същата ще подлежи на облагане с ДДС, освен ако не попада в обхвата на чл.50 от ЗДДС (освободена).
  Липсват важни факти около покупката на автомобила. От значение са вида на превозното средство (лек или товарен автомобил) и продавача (данъчно незадължено лице или данъчно задължено - регистрирано или не за целите на ДДС).
  Ако е автомобилът е закупен от физическо лице (то не е издало данъчен документ с начислен на отделен ред ДДС) или фирма нерегистрирана за ДДС цели в Италия (тя е издала данъчен документ за продажбата, но това не е ВОП и ние нямаме задължение да съставим протокол за самоначисление), то нормата на чл. 50 ал.2 от ЗДДС е неприложима и доставката е облагаема като за нея регистрираната по ЗДДС фирма трябва да начисли данък. Данъчната основа на доставката ще е равна на договорената между страните цена за продажбата, без ДДС, увеличена с дължимите данъци и такси по прехвърлянето на МПС. А в случай че продавач и купувач са свързани лица, данъчната основа ще е пазарната цена на автомобила. (В този случай вида на автомобила не е от значение).
  Ако автомобилът е закупен от фирма регистрирана за ДДС цели в Италия (тя е издала данъчен документ за продажбата, това е ВОП и ние имаме задължение да съставим протокол за самоначисление), но не сме ползвали данъчен кредит, защото автомобилът е лек или сме го закупили с цел извършване на освободени доставки, то попадаме в обхвата на чл. 50 от ЗДДС (не е ползвано право на данъчен кредит по причина на някое от ограниченията, съдържащи се в чл. 70 от ЗДДС) доставката е необлагаема.

  Поздрави,
  Васил Пантев
  • 31 Aug 2017 17:15
  • (Потребител)
  • 0
  Фирмата е регистрирана по ДДС, и е закупила автомобила от физическо лице в Италия чрез договор. След това автомобила се продава в България на физическо лице. Въпроса е фактурата продавача БГ фирма я продава като дилър и внася ддс за разликата или на общо основания издава фактура с ДДС?
 • Здравейте,

  Щом доставчикът е физическо лице, тогава имате право на избор:
  специалния ред за начисляване на ДДС по глава 17 от закона, който разгледахме в т. 2.1-2.5 по-горе, но може да избере да облага продажбите си и по общите законови правила.
 • Здравейте,

  Щом доставчикът е физическо лице, тогава имате право на избор:
  да прилагате специалния ред за начисляване на ДДС по глава 17 от закона ("Облагане на маржа"), но може да изберете да обложите продажбата си и по общите законови правила.
  Важно е да се отбележи, че специалният ред за "Облагане на маржа" не е валиден при покупко-продажба на нови автомобили.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->