Б. Т. Б. Т. Потребител

Нетни приходи от продажбиЗдравейте.При изчисляването на нетните приходи от продажби се гледа целият кредитен оборот или крайното салдо на приходите след като се намалеят с изписването на стоките и продукция?Пример:

411/702 - 50 000лв.

702/304 - 30 000лв.

Нетните приходи от продажби на стоки са 50 000лв. или 20 000лв.?Поздрави!


Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно Закона за счетоводството, нетните приходи от продажби са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, получени от обичайната дейност на предприятието, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите. Следователно във вашия случай нетните приходи от продажби са равни на 50 000 лв.

    Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

    Поздрави,
    Митко Димов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->