tsvetelina yordanova tsvetelina yordanova човешки ресурси

Придобиване на ЕООД по време на обезщетение за безработицаЗдравейте,

В момента съм регистрирана и получавам обезщетение като безработна. Налага се, обаче, да придобия ЕООД-то на майка ми чрез дарение, като ще бъда неработещ собственик (има назначен управител).

Това ще наложи ли да уведомя НОИ и да прекратя получаването на обезщетение, след като няма да полагам личен труд и няма да получавам възнаграждение?

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,


  Придобиване на търговското дружество ще прекрати правото Ви да получавате обезщетение за безработица. Съгласно Кодекса на социално осигуряване право на обезщетение при безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4. Във връзка с последно ВАС приема, че едно дружеството съществува с цел осъществяване на дейност, от която да се получават доходи. Поради това е задължително съгласно чл.4, ал.3, съдружниците в търговски дружества да внасят осигурителни вноски, без значение дали извършват или не извършват някаква дейност. От това следва, че след придобиване на търговското дружество, ще отпадне основанието да получавате обезщетение за безработица и ще възникне задължение да се осигурявате за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт съгласно разпоредбите на чл.4, ал.3 , т.2 от КСО. НОИ следва да се уведоми за започване на осигуряването като собственик или съдружник в търговското дружество.


  За справка:
  Чл.4 КСО
  Чл. 54а КСО
  РЕШЕНИЕ № 16908 ОТ 20.12.2011 Г. ПО АДМ. Д. № 10384/2011 Г., VІ ОТД. НА ВАС

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->