Надежда Бобева Надежда Бобева Потребител

ВОПФирмата има доставка на автомобил с право на ДК от Германия. Автомобилът е доставен в края на м.Юни.

От фирмата- доставчик, която е регистрирана по ДДС в Германия нямам фактура , а само договор за покупка.

Мога ли да отчета с договора ВОП в дневниците по ДДС,?Отговори

  • Здравейте,

    На основание чл. 63 от ЗДДС, данъчното събитие при вътреобщностно придобиване /ВОП/ възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. Данъкът при ВОП става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.
    Независимо от горното, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, а когато няма задължение за издаване на фактура - на датата на издаване на документа, удостоверяващ придобиването на ново превозно средство, когато са издадени преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.
    Горното правило не се прилага, когато фактурата или документът, удостоверяващ придобиването на ново превозно средство, са издадени във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->