Б. Т. Б. Т. Потребител

Изчисляване на среднодневно брутно възнаграждениеЗдравейте,Искам да попитам правилен ли е следният начин за изчисляване на среднодневното брутно възнаграждение за платен годишен отпуск:Събираме брутната заплата (само отработената) за всички месец и я разделим на отработените дни:Пример:

12 х 600 = 7200

7200 (отработена брутна заплата) : 240 (отработени дни) = 30лв.Поздрави!


Отговори

 • Здравейте,

  В наредбата за структурата и организацията на работната заплата е определено какво се включва в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск. А това са:
  1. основната работна заплата за отработеното време;
  2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
  3. допълнителните трудови възнаграждения, които имат постоянен характер;
  4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване
  необходимост и други;
  Изчисляването се извършва, като се вземе брутната заплата за предходен месец в който има поне 10 отработени дни от служителя. Намира се коефициента за разликата в работните дни в предходния и сегашния месец, като общия брой на работните дни на предишния месец се дели на общия брой на работните дни в сегашния месец.
  Брутната заплата от предходния месец се дели на отработените от лицето дни, за да се получи среднодневната ставка. Тя от своя страна се умножава по получения коефициент. Така намерената среднодневна брутна сума се умножава по броя на работните дни в отпуск.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави
  Адриана Ноева


  • 27 Aug 2017 12:35
  • Б. Т. (Потребител)
  • 0
  Здравейте,

  А как се пресмята сумата за обезщетение за неизползван платен годишен отпуск?

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->