Задай въпрос тук
Мария Арнаудова Мария Арнаудова счетоводител

изчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение за платен годишен отпускНа Вашия сайт прочетох коментара на експерта Георги Димитров от 28.09.2012г.

Моля, за по-голяма практическа яснота, да приложите изчисление за сумата на платения отпуск за м. юли 2017г. по приложения от мен пример, в който в предходния месец, който се взема за база (при отработени повече от 10 дни) също има платен годишен отпуск.Пример:

Месец юли 2017- 21 раб. дни; лицето е 8 дни в платен годишен отпуск.Месец юни 2017-22 раб. дни - база за изчисляване на отпуска-

-лицето има 12 отработени дни - 513.82 лв.;

-сума за професионален опит - 277.46 лв.;

-клас квалификация - 25.01 лв.;

-др.доп. възнагражд. по наредбата - 75.00 лв.;

-платен годишен отпуск -10 дни - 956.22 лв.

Общо начисления -1847.51 лв.Каква ще бъде сумата за ползвания платен годишен отпуск на лицето през м.юли 2017 за 8 дни ?


Отговори

 • Здравейте Г-жо Арнаудова,

  В Наредбата за структурата и организацията на работната заплата ясно е дефинирано, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск се включват:
  1. основната работна заплата само за отработеното време;
  2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда /процент за прослужено време и/или клас квалификация/;
  3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, но само които имат постоянен характер и други.

  В примера ви има сума за платен годишен отпуск, която не влиза в изчисленията. За допълнителното възнаграждение от 75.00 лева не сте уточнили дали е с постоянен характер. Ако то не е с такъв характер, тогава няма да влезе в брутната сума за изчисление на платения отпуск.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер
  Поздрави, Адриана Ноева


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->