iordan nikolov iordan nikolov Потребител

Приспадане на ДДСКак ще стане приспадане на ДДС, след като е пропуснат първия период и кога почва да тече втория период.

м 03-29лв за възстановяване

м 04 - 6лв за внасяне - приспаднат

м 05 - 1349лв за възстановяване и пропуснато Деклариране в кол,80

м 06 - 118лв за внасяне - приспаднат

м 07 - 14лв за внасяне

Имам ли право да декларирам в кол,80 данък за възстановяване.

Благодаря.


Отговори

  • Здравейте !

    В този случай за вас тримесечната процедура по прихващане на ДДС започва от м.03.2017 г. с 29 лв. за възстановяване. Това е първият месец. Вторият месец е м.04.2017 г. През него декларирате 6 лв. за внасяне, които ги приспадате от сумата от 29 лв. от м.03 и остават 23 лв. за приспадане. Третият месец от процедурата е м.05. През него декларирате 1349 лв. за възстановяване. През м.05.2017 г. процедурата приключва с 1372 лв. за възстановяване (23 лв. + 1349 лв.). В края на м.05.2017 г. имате две възможности: да поискате ефективно да ви се възстанови сумата от 1372 лв. или да я оставите в бюджета и да я поискате или прихванете за други задължения по-късно. След като сте пропуснали да попълните клетка 80 на Справката декларация, това означава, че сумата за възстановяване е оставена в бюджета. Може да поискате възстановяване в друг период или да поискате прихващане на други задължения. За целта е необходимо да попълните специална бланка, издадена от НАП и да я входирате в деловодството на НАП.

    През м.06.2017 г. започва нова процедура. Това е първия месец, през който декларирате 118 лв. за внасяне. Процедурата фактически приключва, защото декларирате ДДС за внасяне. Записали сте, че сте прихванали сумата от 118 лв., но това не е правилно. Нямате право на прихващане. Сумата от 118 лв. е дължима.

    През м.07.2017 г. започва нова процедура. Това е първия месец, през който декларирате 14 лв. за внасяне. Процедурата фактически приключва, защото декларирате ДДС за внасяне. Сумата от 14 лв. е дължима. Нямате право да записвате сума в клетка 80 на Справката декларация.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->