Б. Т. Б. Т. Потребител

Приход от продажба на ДМАЗдравейте.Фирма продава ДМА. Издадена е фактура, която е платена в месеца на издаването. Собствеността на ДМА се прехвърля в друг месец от издаването на фактурата. Според НСС 18 приходът трябва да се признае когато се прехвърли собствеността.

1. Как трябва да се осчетоводи фактурата?

2. Как да се отрази в ДДС дневниците и за кой период?

3. Как трябва да се осчетоводи прихода когато е признат?Поздрави!


Отговори

 • Здравейте,

  за целите на ДДС: Доставка на стока е: Прехвърляне на правото на собственост.
  Съгласно СС 18, от значение е : Прехвърлянето на значителни рискове и изгоди от актива.
  Ето защо за този случай са от значение точните дати на:
  • прехвърляне собствеността на актива – Фактура трябва да се издаде в 5 дневен срок от данъчното събитие, което е прехвърлянето на собствеността върху актива;
  • физическо предаване на актив и използването му от купувача (прехвърляне на рисковете и изгодите от актива) – съгласно СС 18 тогава се признава прихода;
  Бихте ли ни предоставили информация, кога е предаден физически актива?


  Поздрави,
  Петя Лазарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->