Задай въпрос тук
Невена Кавръкова Невена Кавръкова счетоводител

Осигурителен стаж на СОЛ признава ли се по право на трудов стаж!Здравейте,

Във фирмата постъпва на работа лице, което удостоверява осигурителен стаж като СОЛ (президент) на своето ЕТ. Следва ли този стаж да се признае за трудов стаж и лицето да има право на допълнително възнаграждение за трудов стаж в новата фирма. Длъжността, на която е назначен е оператор на машина за ......

На какво следва да се обърне внимание при разглеждането на осигурителната книжка на лицето. За периода 1995 - 2005 в антетката на осигурителната книжка се пише - "общ трудов стаж", а в другата книжка 2006 - 2011 пише: "Общ осигурителен стаж".


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
  За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.
  Трудовия стаж се изчислява и отчита отделно от осигурителния стаж. Това са две отделни и самостоятелни понятия. Трудовият стаж се изчислява и отчита според Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. Той се използва за определяне на допълнелното възнаграждение за натрупан трудов стаж и професионален опит.
  Осигурителния стаж се изчислява и отчита съгласно Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
  Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са: лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; и земеделските стопани и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред (чл. 4, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 от КСО).
  Обикновено за самоосигуряващите се лица се отчита само осигурителен стаж тъй като те не са се намирали в правоотношение на основание Кодекса на труда. Това е времето, през което лицата са били длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка съгласно разпоредбите на КСО.
  При пенсиониране се взема предвид осигурителният стаж а не трудовия такъв.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Димона Стоянова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->