МАРКЕЛ - С  ЕООД МАРКЕЛ - С ЕООД

Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната общинаФирма се занимава с фотография, снимките изготвя в дома на собственика. Трябва ли да се подаде уведомление по чл. 5 от Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община?Отговори

Свързани документи със ЗМДТ

-->