Petar  Petrov Petar Petrov Потребител

Учредяване право на строеж срещу задължение за строителствоИнтересува ме данъчното и счетоводно третиране на учредяване право на строеж. Физическо лице, като собственик на УПИ, учредява правото на строеж на жилищна сграда с РЗП 750 кв.м. на строителна фирма, като строителя се задължава да построи 2 апартамента за обезщетение в полза на собстеника на УПИ. Съставен е нотариален акт за учредяване на правото на строеж на 02.03.2014г., като в него е записан матриален интерес в размер на 250 000 лв. колкото е и данъчната оценка на правото на строеж. През 2016г. е издадено разрешение за ползване на сградата. Въпросът ми е, трябва ли фирмата строител да издаде фактура за продажба на право на строеж към физ. лице със стойност равна на материалния интерес на сделката (в слуая 250 000 лв. + всички разноски и такси по сделката влизащи във формиране на данъчната основа) или се издава фактура към физическото лице със стойност пазарната оценка на изградените от фирмата строител 2 апартамента като обещетение?


Отговори

  • Здравейте,
    При учредяването на право на строеж от физическото лице в полза на дружеството е налице бартер /доставка по чл. 130 от ЗДДС/, физическото лице извършва доставка на право на строеж срещу доставка на СМР от дружеството. В тази връзка е следвало дружеството да издаде фактура за получен аванс за извършване на СМР /това е стойността на правото на строеж/. След като е издаден АКТ 16 дружеството трябва да издаде окончателната фактура, като в ДО основа се приспада платения аванс и се включват разходите които са извършени във връзка с предоставянето на услугата.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->