Таня Йорданова Таня Йорданова Счетоводство икономист

Осигурителен доход ли е получено обезщетеие от Бюрото по труда за безработицаЛице, регистрирано в Бюро по труда по чл. 1 от ПМС № 57 / 89 г., е получавало парично обезщетение за безработица. В трудовата му книжка това време е заверено за осигурителен стаж от 8 месеца (от 25.04.1991 г. до 25.12.1991 г. вкл.).В трудовата книжка има нанесен правоъгълен печат за периода на осигурителния стаж,както и стойността на обезщетението от 5060,20 лв. Следва ли това получено обезщетение за този период да се счита за осигурителен доход при пенсиониране ?


Отговори

 • Здравейте,

  За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски се зачита времет, през което лицето е получавало обезщетение за безработица, но при определяне на средномесечния осигурителен доход не се взема предвид дохода за времето, през което лицата са получавали обезщетение за безработица при отпускане на пенсии с начална дата след 31 декември 1999 г.;

  За справка: чл. 9, ал.2, т.4 и чл 70а, ал.2, т.7


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Салих Асанов
 • Благодаря Ви за бързия отговор!

  Поздрави:
  Таня Йорданова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->