даниела серафимова даниела серафимова Потребител

Обезщетение за безработица при съкращаване по чл.331 от КТПрекратени по чл.331 ал.1 от КТ имат ли право на обезщетение от Бюро по труда? При трудов стаж над 10 г. за колко време и на какво обезщетение има право?Отговори

 • Здравейте,

  След прекратяване на трудовия договор Вие сте безработен също толкова, колкото и всеки друг, чийто договор е прекратен на друго правно основание, например поради съкращение в щата (чл.328, ал.1, т.2 КТ). Ставайки безработен, уволненият по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение, може да се възползва от конституционното си право на социално осигуряване при безработица при условия и по ред, определени със закон. Този закон е ЗЗБНЗ. Следователно лицата, чиито трудови договори са прекратени на основание чл.331 КТ, имат пълни права съгласно ЗЗБНЗ.

  Колкото до другия въпрос, съгласно чл. 54в от КСО на служителите с общ осигурителен стаж от 10 до 15 год. се изплаща обезщетение в продължение на 9 месеца в размер на 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не
  може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->