Задай въпрос тук
Здравка Владимирова Здравка Владимирова Потребител

Издаване на Протокол по чл.117Здравейте,

Издадена ни е фактура от фирма в ЕС за транспортна услуга, която започва от Италия и завършва във Беларус. Трябва ли да издам Протокол по чл.117 за самооблагане с 0% ДДС? Или какво трябва да направя?Отговори

 • Здравейте,

  Във вашия случай се извършва услуга за превоз на стоки от държава членка на ЕС (Италия) до трета страна (Беларус).

  Получателят е българско търговско дружество, т.е. данъчно задължено лице (ДЗЛ). Съгласно чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗДДС мястото на изпълнение е на територията на нашата страна, въпреки че нейният превозен пробег е изцяло извън България, защото Независимата икономическа дейност на получателя на услугата е в България (приемам, че доставчика няма обект извън територията на страната).

  Транспортната услуга се извършва от ДЗЛ в друга държава членка (приемам, че няма постоянен обект у нас, свързан с доставката му). Съгласно чл. 82, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДДС данъкът за превозната услуга е изискуем от българската търговска фирма. Следователно тя трябва да си самоначисли данък за нея с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

  Съгласно чл. 23, ал. 3 от ППЗДДС нулева данъчна ставка се прилага и за
  доставки на транспортни услуги между друга държава членка и трета
  страна/територия.

  На основание на тази разпоредба в протокола по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, с
  който българската търговска фирма ще си самоначисли данък за получената
  транспортна услуга, тя ще приложи нулева данъчна ставка. Фирмата
  трябва да отрази така съставения протокол в дневниците си за покупки и
  продажби по общия ред, но в колоните, описващи стойността на начисления
  данък, съответните полета няма да се попълват или в тях ще се записва
  нулева стойност. Това означава, че на практика за нея няма да има реален
  размер на самоначислен данък

  Поздрави,
  Васил Пантев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->