Любомир Кумбаров Любомир Кумбаров Център за професионално обучение " Интелект " - град Пловдив учител

срочен договорЗдревейте,

Назначен съм по чл.68.ал.1т.2 през 09.2014г.Прекратен по чл.325 т.4 през 06.2015г.

назначен пак чл.68 ал.1 т.1 през 09.2015г.Прекратен по чл.325 т.4 през 06.2016г.

назначен пак чл.68 ал.1 т.1 през 09.2016г пак със срочен договор до 06.2017г.Въпросът ми е може ли договорът да стане постоянен ,понеже договорът е един и същи и няма нищо описано в него което да не позволява превръщането му за неопределен срок ,и дали е нужно да подавам молба преди изтичането му и какво е нужно да направя ,ако ми връчт заповед за прекратяването му.И само пропуснах да кажа ,че се отнася за половин щат и всички договори са за половин и този щат ще си го има и за в бъдеще,само дето за два месеца правя документи за борса което не ми е много приятно.


Отговори

 • Здравейте,

  Срочен трудов договор по чл.68, ал. 1, т. 1 се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. По изключение срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.
  Трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на написаното по- горе, се смята за сключен за неопределено време.

  Освен това трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

  За справка: чл.68, ал. 3,4,5 и чл. 69, ал. 1 от Кодекса на труда

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->