Мария Костова Мария Костова Оперативен Счетоводител

Финансиране от ФЛЮЛ получава от ФЛ на база договор 12 000 USD. На основание същия договор ЮЛ трябва да превежда на ФЛ в продължение на една година 25 % от чистата печалба ежемесечно. Как ще бъде отнесено и как точно ще бъде отразено по сметки?


Отговори

 • Здравейте,

  Дадената сума трябва да бъде отчетена като заем:
  Дт 503/Кт 151

  След това при връщането първо трябва да се кредитира сметка 151 до изчерпването на сумата по нея и след това трябва да бъде дебитирана сметка 621 за разходи по лихви.

  Ако сумата, която бъде изплатена като цяло, е по-ниска от общата сума от 12 000 USD, то тогава разликата трябва да бъде отчетена на приход.

  Обръщам внимание, че е важно дали физическото лице е свързано лице за дружеството. Ако е, то тогава може да имаме хипотеза на скрито разпределение на печалбата.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->