Тодорка Димитрова Тодорка Димитрова Ръководител отдел

обезщетение чл.222 ал.3 от КТЗдравейте,Наш работник е назначен на работа в дружеството на 12.03.2007 година. През месец декември 2016 година подава необходимите документи за отпускане на пенсия за ОСВ и същата му е отпусната от 02.07.2016 година. В момента лицето е подало молба за прекратяване на трудовия договор от 20.06.2017 година по взаимно съгласие. В какъв размер е дължимото обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ - 2 или 6 брутни заплати, т.к. към датата на пенсиониране лицето няма 10 години, а към датата на прекратяване на трудовото правоотношение има над 10 години трудов стаж н дружеството?Благодаря


Отговори

 • Здравейте,

  При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 222, ал. 3 от КТ, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

  От така зададения въпрос се разбира, че лицето има 10 години стаж в предприятието към датата на прекратяване. Следователно трябва да му бъдат изплатени 6 брутни заплати съгласно чл.222 ал.3 от Кодекса на труда.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->