Стефка Стойнова Стефка Стойнова Потребител

Свързани лицаПри ревизия на едно дружество установяват че едно лице, което работи на 8 часа в него работи и на 4 часа и в друго дружество, което е доставчик на ревизираното дружество. На тази база не признават сделките между дружествата. Та въпроса ми е как така ще знае едното дружество че негов служител е на 4 часа на друго място ако самият служител не каже, и може ли да откажат данъчен кредит на тази база. А по тази логика ще има толкова много РА, толкова много хора работят на две места и то по същия начин, близки фирми.


Отговори

  • Здравейте,

    От така зададения въпрос не става ясно на какво основание не се признават сделките между дружествата. Когато в индивидуалния трудов договор по основното трудово правоотношение на работника или служителя няма изрична забрана за работа по втори трудов договор, той може да извършва друга работа без да иска разрешение от основния си работодател. Като не се считат за взаимоотношения между свързани лица взаимоотношенията между предприятието и клиент, доставчик, посредник, представител, когато характерът на дейността налага цялата или значителна част от нея да се осъществява с тези лица.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави,
    Елизабет Петкова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->