Детска градина "Ирина Бачо Кирова" Детска градина "Ирина Бачо Кирова"

Клас прослужено времеДетска учителка работи 3 г в ДГ "Ирина Бачо Кирова",останалия й стаж от 7 г е като възпитател в Дом за деца лишени от родителски грижи.Колко стаж по специалността трябва да й се признае за изплащане за прослужено време.

Предварително сърдечно благодаря за отговора!.Спорен ден!


Отговори

 • Здравейте,

  Според Наредбата за структура и организация на работната заплата. при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (Клас прослужено време) работодателят отчита и трудовия стаж на работника, придобит в друго предприятие на сходна или със същита по характер работа, длъжност или професия.
  Във вашият случай на служитлката Ви трябва да бъде признат 10 години стаж при начисляването на Клас прослужено време.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

  За справка: чл. 12 от НСОРЗ

  Поздрави,
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->