Тинка Тодорова Тинка Тодорова учител

Изплащане на обезщетение при пенсиониранеПовече от година съм безработен учител, регистриран в БТ. През тази година ще навърша възраст за право на пенсиониране.През цялото време от 1988 г. съм работила в училища.Различни от 15 години насам.

Ако при навършване на възраст за пенсиониране не успея да започна работа имам ли право да подам документи за пенсиониране в случай, че съм към БТ и имам ли право на обезщетение 10 брутни заплати пенсиониран учител с над 30 г. стаж в тази сфера. Кой ще ми ги изплати обезщетението и какъва е процудурата в такъв случай. .


Отговори

  • Здравейте г-жо Тодорова,
    обезщетението по чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда е дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение, когато лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а Вие към момента нямате такова. Следователно, ако към момента на придобиване правото на тази пенсия нямате сключено трудово правоотношение, няма да имате право на това обезщетение. Обезщетението се изпраща само веднъж от работодателя.
    Независимо от това дали ще работите по трудов договор към момента на придобиването на право на пенсия за стаж и възраст, може да подадете своите документи за определяне и отпускане на пенсия.

    Поздрави,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->