Силвия Кумитска Силвия Кумитска гл.счетоводител

Относно отложените отпуски съгл.чл.176 ал.1 т.2 на КТСъгласно промените от 2015 г. във връзка с отлагането на полагаемите платени отпуски за 2016 г. въпроса ми е следния:

През 2016 г. поради често излизане в по-продължителни болнични не можах да използвам цялата ми полагаема отпуска за 2016 г. Останаха ми 17 дни, които няма да мога да ползвам до 30.06.2017 г., защото длъжността ми изисква да бъда на работа към този момент. До месец юни 2017 г. ми се налага да излизам още няколко пъти в болнични и ако бях ползвала и отпуската от 2016 г. отсъствията ми от работа щяха да възпрепятстват работата ми твърде много. Въпросът ми е следният: ще мога ли да ги ползвам тези дни от 2016 г. и ако мога има ли нещо по-различно в реда на ползването им?Отговори

 • Здравейте, Г-жо Кумитска,

  Ползването на платения отпуск се погасява по давност, когато целият размер или част от него не са използвани до две години от края на година, за която се полагат.
  Можете да ползвате дните от 2016.
  Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. А когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по предходното изречение, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

  За справка: чл.176а, ал.1 от Кодекса на труда;
  чл.38 и 38а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските
  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!
  Поздрави,
  Кристина
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->