RUMYANA Ilieva RUMYANA Ilieva счетоводител

Заем между свързани лицаООД - А има теглен кредит от банка. Поради липса на приходи няма възможност да го погаси. Друго ООД - Б със същите съдружници на ООД - А длъжник, тегли заем от същата банка с цел погасяване на дълга на ООД - А. ООД - Б и съдружниците са солидарни длъжници по заема изтеглен от ООД - Б. След 1 месец ООД - Б погасява кредита към банката с вноски на съдружниците. Въпросът ми е - може ли да се избегне връщането на заема от ООД - А , след като съдружниците са погасили заема и ако е възможно какво следва за двете ООД?


Отговори

  • Здравейте,

    Не е ясно дали едното дружество е дъщерно на другото, но е препоръчително в такава ситуация "А" ООД да върне заема на "Б" ООД заедно с законовата лихва. Всякакви други действия са основания за скрито разпределяне на печалби и би довело до бъдещи проблеми.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави,
    Т. Тодоров
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->