Малинка Костова Малинка Костова Специалист ТРЗ и ЛС

Удължаване на срок на изпитванеЗдравейте,
Имаме ЕООД, в което част от персонала е в срок на изпитване. Остава месец и половина до изтичането му. Скоро собственикът на ЕООД смени управителя на дружеството. Новият управител има претенции да изпита част от персонала. Има ли право на това изпитване с нов срок от 6 месеца?Отговори


  • (5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

    Цитирах ал.5 на чл.70КТ, но..."имало необходимост от проверка на професионалните и лични качества на някои от специалистите".

    Законодателството е предвидило при сключване на нов ДУК управителят да подмени ръководните кадри, но да изпита някои от специалистите...
    А сега, де?...
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->