Б. Т. Б. Т. Потребител

50% лично ползване на автомобил 6+1Здравейте.
Имаме лек автомобил 6+1. От началото на годината до 05.2017г. осчетоводявахме горивото без право на данъчен кредит и отиваше в колона 9 от дневника за покупките. От 06.2017г. ще започнем да го правим 50% с данъчен кредит и 50% за лични нужди. Трябва ли да пишем пътни листа за този автомобил?Отговори

  • Здравейте,

    За целите на ЗДДС се издават пътни листи и се ползва Пропорционален Данъчен Кредит .
    Пропорцията 50 /50 облекчава воденето на пътни листи единствено за целите на ЗКПО.


    Поздрави,
    Тодор Тодоров


  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->