РАДА ДИМИТРОВА РАДА ДИМИТРОВА счетоводител

Издаване на фактура при начисляване на неустойкаЗдравейте!
Издаваме фактура за неустойка към клиент, отказал резервирана нощувка извън регламентирания от нас срок.

Въпросите ми са следните:
1.Какъв е характера на тази неустойка - със санкционен или с обезщетителен хартактер;
2.Трябва ли да се издава фактура за неустойка с 0% данъчна ставка;
3.Трябва ли да има договор , конкретно сключен с всеки клиент /подписан от двете страни/ за законност на начислената неустойка или е достатъчно публикуването на размера на неустойката в общите условия, публикувани в сайт?Отговори

 • Здравейте,

  От зададения въпрос не става ясно дали вече има постъпило плащане от страна на Вашия клиент (капаро) или тепърва очаквате да получите такова за пропуснатите ползи.
  Доколкото разбирам от написаното до предоставяне на услугата настаняване няма да се стигне.

  В конкретния случай, ако таксата за неявяване, която събирате от клиентите при предварителните резервации, се приспада от стойността на услугата, то същата не представлява насрещна престация по отношение на една независима и самостоятелно индивидуализирана доставка на услуга, т.е. се касае за неустойка с обезщетителен характер, имаща за цел да обезщети доставчика на услугата настаняване за вредите от неизпълнението на договора. В тази връзка има практика на европейския съд, а можете да проверите и становището в писмо с изх. № 53-00-815 от 21.12.2010 г. на НАП.

  Върху неустойката с обезщетителен характер НЕ следва да се начислява ДДС и да се издаде данъчен документ, а се издава само документ, който да удостовери плащането от клиента, съгласно чл. 84 ППЗДДС.

  Относно Вашия трети въпрос за формата на договора бих Ви посъветвал да се консултирате с юрист.

  *Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Александър Бояджиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->