Христо Христов Христо Христов счетоводител

Място на стопанска дейностООД регистрирано по ЗДДС, открива МСД във Финландия по договор за осигуряване на персонал за строителни обекти. Във Финландия се регистрира във връзка с ДДС. Как се води счетоводната отчетност в България по отношение на МСД - текущо и при съставяне на ГДД, ГФО?Отговори

 • Здравейте,

  Текущата счетоводна отчетност трябва да се води по начин, който позволява да се разграничат приходите и разходите от това място на стопанска дейност, което се постига чрез създаването на подходящи счетоводни сметки и необходимите аналитичности.
  Тъй като дружеството има място на стопанска дейност във Финландия то ще подлежи на данъчно облагане там. Между България и Финландия има сключена СИДДО, съгласно която доходите от място на стопанска дейност се освобождават по метода освобождаване с прогресия.
  При подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, трябва да попълните и Приложение 2 - За печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойно данъчно облагане.
  По отношение на съставянето на ГФО не сте пояснили каква счетоводна база прилагате НСС/МСФО. Ако прилагате НСС приложение намира СС 1 /Представяне на финансови отчети/, а ако прилагате МСФО приложение намира МСС 1

  Поздрави,
  Методи Христов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->