Б. Т. Б. Т. Потребител

Разходи за горивоЗдравейте.Имаме 2 леки автомобила, които се движат на бензин и газ. Купуваме горивото с фактури.

Осчетоводяваме ги директно на разход без право на данъчен кредит и отиват в колона 9 от дневника за покупките.Трябва ли да пишем пътни листа за тези разходи за гориво?Поздрави!


Отговори

  • Здравейте,

    за да бъде признат за данъчни цели разход, изписването на гориво, отразено в счетоводството на предприятието, следва да е документално обоснован. Като първичен документ служи пътния лист или пътната книжка за извършените превози, които дават информация за фактическия разход на горива и смазочни материали съгласно нормения разход на гориво на 100 км. пробег и пропътуваните километри. В тази връзка, пътният лист или пътната книжка трябва да съдържат не само пропътуваните километри, но и описание на маршрута. Липсата на документална обоснованост за придобиване на горивата, както и за тяхното изразходване, е нарушение на счетоводното и данъчно законодателство, което дава основание при последващ данъчен контрол, да бъде извършено увеличение на счетоводния финансов резултат.

    Поздрави!
  • И как да определим разхода на двата вида гориво -бензин-газ?
    Предимно се кара на газ, но когато свърши газта и има бензин се кара на бензин.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->