Маргаритка Анастасова Маргаритка Анастасова счетоовдител

Преминаване на работа от 8 часа на 2 часаЛице работи по основен трудов договор с работно време - 8 часа. Работодателят иска да промени основния договор да бъде на 2 часа. Трябва ли в трудовия договор да се посочи точно от колко до колко часа ще работи лицето? Ще се промени и трудовото възнаграждение? Трябва ли да се подава уведомление към НАП, при условие, че се променя само трудовото възнаграждение и продължителността на работния ден? Ще има ли промяна в размера на осигуровките и как ще се определят те?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл.118 ал.1 от КТ работодателят или служителят не могат едностранно да променят съдържанието на трудовото правоотношение,освен в случаите,установени в закона.А един от важните елементи на трудовото правоотношение е работното време,като за промяната в него се подписва допълнително споразумение по чл.119 от КТ.

  Допълнителното споразумение се изготвя в два екземпляра,като единият се връчва на служителя,а вторият се съхранява в неговото лично досие.В допълнителното споразумение задължително присъстват всички промени в трудовото правоотношение,освен когато промяната е едностранна.

  Работодателят от своя страна е длъжен да подава уведомление към НАП само при промяна в длъжността и/или срокът на трудовия договор.Срокът на подаване на това уведомление е 3 дни,считано от датата на сключване на допълнителното споразумение.Във Вашия случай има промяна в работното време на служителя и неговото трудово възнаграждение,при което не възниква задължение за подаване на уведомление към НАП.

  По отношение на осигуровките,такива се дължат за всички осигурени социални рискове,като се внасят вноски и за четирите фонда на държавното обществено осигуряване,пропорционално на законоустановеното работно време.

  За справка:
  1.Кодекс на труда
  2.Кодекс за социално осигуряване
  3. Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62,ал.5 от Кодекса на труда

  Моля имайте предвид, че становището е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Деница Иванова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->