Б. Т. Б. Т. Потребител

Управител на фирмиЗдравейте,Физическо лице е собственик-управител на фирма ЕООД регистрирана по ЗДДС в момента без дейност. Същото лице е управител на фирма ЕООД регистрирана по ЗДДС и фирма ООД нерегистрирана по ЗДДС.Как и в кои фирми следва да се осигурява това лице и може ли да е управител на повече от 2 фирми?Поздрави!


Отговори

 • Здравейте, г-н Талипов,
  Собствениците и съдружниците в търговски дружества (ЕООД и ООД) подлежат на задължително осигуряване за ДОО съобразно осъществяваната трудова дейност. Когато упражняват дейност по управление и контрол на дружествата те са задължително осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. В случай, че в договора за управление е уговорено възнаграждение, ДУК е приравнен на трудов договор и подлежи на осигуряване и облагане по общия ред. Ако в ДУК няма уговорено възнаграждение, следва лицето да се осигурява като самоосигуряващо се лице (осигурителните вноски ще са изцяло за сметка на лицето).
  Ако извън дейността по управление и контрол, лицето полага и личен труд, то тогава следва да се осигурява и по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. Това означава, че в зависимост от вида на извършваната трудова дейност (управление и контрол или като самоосигуряващи се), лицето ще се осигурява задължително на едното, на другото или едновременно на двете основания.
  Имайте предвид, че когато собственикът/съдружникът на ЕООД/ООД изпълнява определена длъжност по трудово правоотношение в друго дружество, за него възниква още едно основание за осигуряване - по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО. В тази хипотеза, осигурителният доход на лицето за календарния месец ще представлява сбор от осигурителните доходи, формирани поотделно за всяко едно правоотношение (от трудовото правоотношение, от правоотношението по управление и контрол и/или като самоосигуряващо се лице), общо върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, като в КСО има заложена последователност на сумиране на доходите получени на база различни основания.
  Предвид информацията, която сте предоставили, считам, че лицето подлежи на задължително осигуряване, тъй като извършва управленска дейност във всички дружества (дори и в дружеството без дейност, тъй като там следва да се подават нулеви декларации по ДДС). Но съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЧ е определено, че самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания (в случая подлежат на осигуряване в различни дружества), внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.
  В нормативната уредба не е предвидена възможност съдружниците в повече от едно дружество да се осигуряват във всяко от тях.
  Няма законово ограничение едно лице да е управител на няколко дружества.

  За справка:
  Нормативна база: КСО и НООСЛБГРЧ
  Разяснения на НАП по сходни казуси:
  РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ № 9400228 ОТ 25.09.2015 Г. НА НАП
  РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 28-78 ОТ 01.06.2012 Г. НА НАП
  РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 5-53-00-99 ОТ 24.02.2009

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Соня Чобанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->