ТРАКОФИН ООД ТРАКОФИН ООД

ДДС при разкомплектоване на стока и предаване на вторични суровиниЗдравейте!

Фирма е закупила оборудване, за което при покупката е ползван ДДС .

Оборудването е заведено по сметка материали/стоки/.

Фирмата не може да го продаде поради липса на клиент за него и ръководството търси варианти то да бъде изведено от активите му, но тук идва въпросът с ползваното ддс при покупката.

Ако бъде бракувано и предадено на вторични суровини като метал, ще се дължи ли ддс в ползвания размер при покупката или има друг начин да не се дължи ддс.

Отговори

 • Здравейте,

  Корекции на ползван данъчен кредит по чл.79 от ЗДДС не се извършват, ако са изминали поне 5 години от датата на
  ползване на данъчния кредит за съответната стока. Други случаи, в които няма да имате задължение за корекция на
  данъчен кредит са, ако тези стоки са бракувани поради настъпила непреодолима сила, изменение на физико-химичните им
  свойства в нормални размери, технологичен брак в допустимите норми или брак поради изтичане срока на годност/трайност.
  Във вашия случай, смятам че първата хипотеза е най-приложима и правдоподобна, стига да е изпълнен критерия за 5 години.

  За справка: чл. 80 от ЗДДС.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Димитър Мавродиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->