Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

Осчетоводяване на данък МПС на автомобил на лизинг

Публикувано на: 18.03.2011Ако целият данък за 2011 г. е платен наведнъж и няма плащания за други години, ще разсрочите частта за месеците, оставащи до края на годината. Например, ако сте платили данък 1200 лв. в месец март 2011 г., счетоводната операция е следната:

Дебит сметка Разходи за данъци (606)-300,00 лв.
Дебит сметка Разходи за бъдещи периоди (651)-900 лв.
/ Кт сметка Задължение към доставчици /лизинговата фирма/ (401)-1200,00 лв.

След това всеки месец признавате съответна част от данъка:
Дебит сметка Разходи за данъци (606)-100 лв.
/ Кт сметка Разходи за бъдещи периоди (651)-100 лв.Коментари

-->